Fellowes logo and bannerFELLOWES GIVE-PROGRAMMA


Om onze steun voor gemeenschap en cultuur uit te breiden door middel van filantropie, heeft Fellowes het GIVE-programma opgezet. GIVE zet zich in voor het opbouwen van lokale en wereldwijde partnerships die inspelen op de grootste behoeften van de mensheid. De leidende principes van het programma sluiten aan bij onze sterke waarden als bedrijf en in de harten van onze mensen. GIVE zet zich in voor het ondersteunen van initiatieven op vier belangrijke gebieden: Sociale dienstverlening, wereldhulp en ontwikkeling, onderwijs en kankeronderzoek. We zijn vereerd om als team te werken aan het opbouwen van sterke gemeenschappen, het verbeteren van levens en het bieden van een betere toekomst voor onze wereld vandaag.

Fellowes werkt financieel samen met gerenommeerde organisaties en projecten, die zich inzetten voor duurzame verbetering van onze vier belangrijkste aandachtsgebieden. Twee lopende projecten zijn onder andere een schoonwaterinitiatief in Mozambique via World Vision en een beroepsopleidingsproject in Nicaragua via Opportunity International.

Alle medewerkers hebben de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen voor aangewezen gemeenschapsprojecten (tot 16 uur betaalde tijd per jaar, tijdens de normale werkuren). Van alle directeuren en hoger wordt verwacht dat zij elk jaar minstens 10 uur gemeenschapsdienst via het programma vervullen. Ons ‘Employee Choice Grant’-programma doet elk jaar een betekenisvol financiële donatie namens een geselecteerde medewerker aan een goed doel naar keuze. De selectie van de projecten gebeurt via een proces dat wordt geleid door een selectiecomité onder leiding van de medewerkers.

Elk jaar leidt een lid van het directieteam een reis naar een van onze wereldwijde humanitaire projecten. Alle medewerkers kunnen een verzoek tot deelname aan de reis indienen. Elk jaar worden er drie tot vijf medewerkers voor het team gekozen.


Sociale dienstverlening

GIVE richt zich tot onze lokale gemeenschappen en steunt met vrijwilligers mensen in nood.

Wereldhulp en ontwikkeling

GIVE sponsort projecten over de hele wereld en helpt landen in nood.

Onderwijs

GIVE werkt samen met organisaties die zich inzetten om door middel van onderwijs hoop te geven aan kansarmen.

Kankeronderzoek

GIVE ondersteunt de financiering van medisch onderzoek in de strijd tegen levensbedreigende ziekten.
Onze lokale partners:

leder kind heeft een allerliefste wens. Een wens die het verschil maakt. Weer kind kunnen zijn en geen patiënt. Het moment waarop zorgen worden vergeten en geluk en positiviteit voorop staan. Make A Wish Nederland vervult sinds 1989 de liefste wensen van kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar met een levensbedreigende ziekte. Dat doet Make A Wish Nederland niet voor niets. In al die jaren is gebleken dat voor het wenskind en zijn/haar familie een wensvervulling onvergetelijk is. Het laat het kind weer gewoon kind zijn in plaats van patiënt en maakt het hele gezin sterker voor hun toekomst. De afgelopen jaren heeft Make A Wish Nederland al vele duizenden wensen vervuld en daarmee de eigen kracht van deze kinderen en jongeren aangewakkerd. Niet de ziekte, maar het kind en/of de jongere zelf staat centraal en dat maakt de wens tot een unieke beleving.