Fellowes logo and banner
​​​​
Our Commitment To The Environment  
​​​​​​
Our Commitment To The Environment

BANKERS BOX is een samenwerking aangegaan met "Tree-Nation", een gevestigde, wereldwijde organisatie met de missie om de klimaatverandering aan te pakken door het planten van bomen. Hiermee worden de grote problemen van onze generatie aangepakt, namelijk klimaatverandering, ontbossing en CO²-uitstoot. Zoals we weten, heeft ontbossing gevolgen voor iedereen en dit zijn feiten die goed gedocumenteerd en ondersteund worden door wetenschappelijk onderzoek.

25% van de klimaatverandering kan worden toegeschreven aan ontbossing. Ons Plant-a-Tree-initiatief maakt proactief meer herbebossing mogelijk en pakt tegelijkertijd bredere problemen aan die veroorzaakt worden door ontbossing en woestijnvorming, zoals ondervoeding, voedselschaarste, overstromingen, landeigendom en armoede.

Als merk dat al meer dan 100 jaar bestaat, geloven we bij BANKERS BOX in duurzaamheid en milieubewustzijn – of het nu onze producten zijn of de planeet waarop we leven. En samen met u kunnen we echt het verschil maken, één boom tegelijk.

Plant A Tree Tree Nation


Onderzoek toont aan dat 25% van de klimaatverandering kan worden toegeschreven aan ontbossing. Bomen hebben een positieve invloed op de klimaatverandering, ze halen kooldioxide uit de lucht, slaan koolstof op en geven vervolgens zuurstof af aan de atmosfeer.

Kooldioxide (CO2)
CO2 is de meest voorkomende van de broeikasgassen en wordt gebruikt als maatstaf voor dingen die de atmosfeer verwarmen. Meer CO2 in de atmosfeer van de aarde zorgt ervoor dat thermische energie vast komt te zitten en de planeet warmer wordt. Het meest overtuigende bewijs van klimaatverandering omvat langetermijngegevens met betrekking tot atmosferische CO2-niveaus en mondiale temperatuur.

Het opvangen van koolstof
Natuurlijke bossen vangen CO2 op en fungeren als koolstofputten. Elk jaar absorberen bossen en bomen het equivalent van 2 miljard ton CO2, ongeveer 1/3 van alle CO2 die vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen.

Absorberen van schadelijke gassen
Naast het absorberen van CO2, absorberen bomen ook schadelijke vervuilende gassen zoals zwaveldioxide, ozon, ammoniak, koolmonoxide en stikstofoxiden.

Koolstofopslag
Ontbossing bevordert de klimaatverandering door het vrijkomen van voorraden CO2. Ruwweg 18% van de wereldwijde uitstoot is afkomstig van ontbossing (5-10 GtCO2e), wat meer is dan de hele vervoerssector in de wereld. *

Zuurstofproductie
Bomen en bossen worden vaak de 'longen van de planeet' genoemd om een heel eenvoudige reden: ze produceren zuurstof. Geschat wordt dat 1 hectare bomen een jaar lang kan voorzien in de zuurstofbehoefte van 12 mensen.

*bron: https://tree-nation.com/why-plant-trees
Plant A Tree

Gebruik de onderstaande CO2-calculator om uw CO2-voetafdruk te begrijpen.BANKERS BOX geeft de de kans om een ​​jaar lang uw CO2 te compenseren.

CO2-compensatiepromotie beschikbaar gedurende 2021 in heel EUROPA op alle BANKERS BOX-merkproducten. De CO2-compensatie bedraagt ​​maximaal 100 ton. De volledige voorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Made for life