Fellowes logo and banner


Privacybeleid

Introductie

Fellowes Brands ("Bedrijf" of "Wij") respecteert uw privacy en verbindt zich ertoe deze te beschermen door ons te houden aan dit beleid.

Dit beleid beschrijft de soorten informatie die we van u kunnen verzamelen of die u mogelijk verstrekt wanneer u de websites Fellowes.com, optrix.com, exolens.com, bankersbox.com, bodyglovemobile.com (onze "Website") bezoekt, en onze praktijken voor het verzamelen, gebruiken, onderhouden, beschermen en openbaar maken van die informatie.

Dit beleid is van toepassing op de informatie die wij verzamelen:
 • Op deze website.
 • In e-mail-, sms- en andere elektronische berichten tussen u en deze website.
 • Wanneer u communiceert met onze advertenties en toepassingen op externe websites en diensten , als die toepassingen of advertenties koppelingen bevatten naar dit beleid.
Dit beleid is van toepassing op de informatie die wij verzamelen:
 • ons offline of op enige andere manier, inclusief op elke andere website die wordt beheerd door het bedrijf of enige derde partij (inclusief bij ons aangesloten ondernemingen en dochterondernemingen); of
 • enige derde partij (inclusief bij ons aangesloten ondernemingen en dochterondernemingen); inclusief via een applicatie of content (inclusief advertenties) die kan verwijzen naar of toegankelijk is vanaf of op de Website.
Lees dit beleid zorgvuldig door om ons beleid en onze praktijken met betrekking tot uw informatie te begrijpen en hoe we ermee om zullen gaan. Als u het niet eens bent met ons beleid en onze werkwijzen, is uw keuze om onze website niet te gebruiken. Door deze website te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met dit privacybeleid. Dit beleid kan van tijd tot tijd veranderen (zie Wijzigingen in ons privacybeleid). Als u deze website blijft gebruiken nadat we wijzigingen hebben doorgevoerd, wordt aangenomen dat u deze wijzigingen accepteert. Raadpleeg daarom regelmatig het beleid voor updates.

Kinderen jonger dan 13 jaar

Onze website is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar. Niemand jonger dan 13 jaar mag enige informatie aan de website verstrekken. We verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 jaar. Als u jonger bent dan 13 jaar, moet u zich niet registreren op de website, geen aankopen doen via de website, geen van de interactieve of openbare commentaarfuncties van deze website gebruiken of informatie over uzelf aan ons verstrekken, waaronder uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, of mogelijk een door u gebruikte schermnaam of gebruikersnaam. Als we vernemen dat we zonder toestemming van de ouders persoonsgegevens hebben verzameld of ontvangen van een kind jonger dan 13 jaar, zullen we deze informatie verwijderen. Als u denkt dat we informatie hebben van of over een kind jonger dan 13 jaar, neem dan contact met ons op via privacy@fellowes.com.

Informatie die we over u verzamelen en hoe wij deze verzamelen

We verzamelen verschillende soorten informatie van en over gebruikers van onze website, inclusief informatie:
 • waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden, zoals naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres, en andere identificatiemiddelen waarmee online of offline contact met u kan worden opgenomen („persoonsgegevens");
 • die betrekking heeft op u, maar u niet individueel identificeert, zoals de geschiedenis van de productaankoop; en/of
 • over uw internetverbinding, de apparatuur die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website en gebruiksgegevens.
We verzamelen deze gegevens:
 • Rechtstreeks van u wanneer u het aan ons verstrekt.
 • Automatisch wanneer u door de site navigeert. De automatisch verzamelde gegevens kunnen gebruiksgegevens, IP-adressen en gegevens bevatten die zijn verzameld via cookies, webbakens en andere trackingtechnologieën.
 • Van derden, bijvoorbeeld onze zakenpartners.
Informatie die u ons verstrekt. De gegevens die we op of door onze website verzamelen omvatten mogelijk:
 • Gegevens die door u aan ons worden verstrekt door het invullen van formulieren op onze website. Dit omvat gegevens die worden verstrekt op het moment dat producten worden geregistreerd, productbeoordelingen worden gegeven en klantenservice wordt aangevraagd. We kunnen u ook om informatie vragen wanneer u meedoet aan een door ons gesponsorde wedstrijd of promotie en wanneer u een probleem met onze website meldt.
 • Bestanden en kopieën van uw correspondentie (inclusief e-mailadressen), als u contact met ons opneemt.
 • Uw antwoorden op enquêtes die wij u wellicht vragen in te vullen voor onderzoeksdoeleinden.
 • Gegevens van transacties die u via onze website uitvoert en van de uitvoering van uw bestellingen. Mogelijk moet u financiële informatie verstrekken voordat u een bestelling plaatst via onze website.
 • Uw zoekopdrachten op de website.
U kunt ook informatie verstrekken voor publicatie of weergave (hierna "gepost") op openbare gedeelten van de website, of overgedragen aan andere gebruikers van de website of aan derden (gezamenlijk "gebruikersbijdragen"). Uw gebruikersbijdragen worden op eigen risico gepost en overgedragen aan anderen. Hoewel we de toegang tot bepaalde pagina's beperken, dient u er rekening mee te houden dat geen enkele beveiligingsmaatregel perfect of ondoordringbaar is. Bovendien kunnen we geen controle uitoefenen over de handelingen van andere gebruikers van de website waarmee u uw gebruikersbijdragen kunt delen. Daarom kunnen en zullen we niet garanderen dat uw gebruikersbijdragen niet door onbevoegde personen worden bekeken.

Informatie die we verzamelen via automatische gegevensverzamelingstechnologieën. Wanneer u door onze website navigeert en ermee communiceert, kunnen we automatische technologieën voor gegevensverzameling gebruiken om bepaalde informatie over uw apparatuur, browserhandelingen en patronen te verzamelen, waaronder:
 • Gegevens van uw bezoeken aan onze website, inclusief verkeersgegevens, locatiegegevens, logboeken en andere communicatiegegevens en de bronnen die u op de website bezoekt en gebruikt.
 • Informatie over uw computer en internetverbinding, inclusief uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype.
De informatie die we automatisch verzamelen zijn statistische gegevens en bevatten geen/mogelijk persoonsgegevens, of we kunnen deze handhaven of koppelen aan persoonsgegevens die we op andere manieren verzamelen of van derden ontvangen. Het helpt ons om onze website te verbeteren en om een betere en meer persoonlijke service te bieden, waaronder ons in staat stellen om:
 • De omvang van onze doelgroep en gebruikspatronen in te schatten.
 • Gegevens over uw voorkeuren op te slaan, zodat wij onze website kunnen aanpassen aan uw individuele interesses.
 • Uw zoekopdrachten te versnellen.
 • U te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website.
De technologieën die we gebruiken voor deze automatische gegevensverzameling kunnen het volgende omvatten.
 • Cookies (of browsercookies). Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. U kunt het accepteren van browsercookies weigeren door de juiste instelling in uw browser te activeren. Als u echter deze instelling selecteert, heeft u mogelijk geen toegang tot bepaalde delen van onze website. Tenzij u uw browserinstelling hebt aangepast zodat deze cookies weigert, zal ons systeem cookies plaatsen wanneer u uw browser naar onze website leidt.
 • Flash Cookies .Bepaalde functies van onze website kunnen lokaal opgeslagen objecten (of Flash-cookies) gebruiken om gegevens over uw voorkeuren en navigatie naar, van en op onze website te verzamelen en op te slaan. Flash-cookies worden niet beheerd door dezelfde browserinstellingen als die worden gebruikt voor browsercookies. Voor informatie over het beheer van uw privacy- en veiligheidssinstellingen voor Flash-cookies, zie Keuzes over hoe wij uw informatie gebruiken en openbaar maken.
 • Webbakens. Pagina's van onze website en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan als webbakens (ook wel clear gifs, pixeltags en single-pixel gifs genoemd) waarmee het bedrijf bijvoorbeeld gebruikers kan tellen die deze pagina's hebben bezocht of een e-mail geopend hebben en voor andere gerelateerde website statistieken (bijvoorbeeld het vastleggen van de populariteit van bepaalde website content en het verifiëren van systeem- en serverintegriteit).
We verzamelen niet automatisch persoonsgegevens, maar we kunnen deze informatie wel koppelen aan persoonsgegevens over u die we uit andere bronnen verzamelen of die u aan ons verstrekt.

Gebruik van cookies en andere tracking technologieën door derden.

Bepaalde content of apps, waaronder advertenties, op de website wordt door derden geleverd, waaronder adverteerders, advertentienetwerken en servers, content providers en applicatieleveranciers. Deze derden kunnen cookies gebruiken (alleen of in combinatie met webbakens of andere tracking technologieën) om informatie over u te verzamelen wanneer u onze website gebruikt. De gegevens die zij verzamelen kan worden gekoppeld aan uw persoonsgegevens of ze kunnen informatie verzamelen, inclusief persoonsgegevens, over uw online activiteiten in de loop van de tijd en over verschillende websites en andere online diensten. Ze kunnen deze gegevens gebruiken om u op uw interesses gebaseerde (gedrags) advertenties of andere gerichte inhoud te bieden.

We hebben geen controle over de tracking technologieën van deze derden of over hoe deze kunnen worden gebruikt. Als u vragen hebt over een advertentie of andere gerichte content, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de verantwoordelijke leverancier. Voor informatie over hoe u zich kunt afmelden voor het ontvangen van gerichte advertenties van veel leveranciers, zie Keuzes over hoe wij uw gegevens gebruiken en openbaar maken.


Hoe wij uw gegevens gebruiken

Wij gebruiken gegevens die we over u verzamelen of die u ons verstrekt, inclusief persoonsgegevens:
 • Om onze website en de content ervan aan u te presenteren.
 • Om u te voorzien van informatie, producten of diensten die u bij ons aanvraagt.
 • Om eventuele andere doelstellingen uit te voeren waarvoor u het verstrekt.
 • Om u kennisgevingen te sturen over uw productgaranties, inclusief kennisgevingen van vervaldatum en verlenging.
 • Om onze verplichtingen na te komen en onze rechten te doen gelden die voortvloeien uit contracten tussen u en ons, inclusief voor facturering en incasso.
 • Om u op de hoogte te houden van wijzigingen aan onze website of producten of diensten die wij aanbieden of leveren.
 • Om het voor u mogelijk te maken deel te nemen aan interactieve functies op onze website.
 • Op elke andere manier die we aangeven wanneer u ons de gegevens verstrekt.
 • Voor eventuele andere doelstellingen met uw toestemming.
We kunnen uw gegevens ook gebruiken om contact met u op te nemen over goederen en diensten van onszelf en van derden die mogelijk interessant voor u zijn. Als u niet wilt dat wij uw gegevens op deze manier gebruiken, vinkt u het relevante vakje aan op het formulier waarop wij uw gegevens verzamelen (het bestelformulier/registratieformulier) of past u uw gebruikersvoorkeuren aan in uw accountprofiel. Voor meer informatie, zie Keuzes over hoe wij uw informatie gebruiken en openbaar maken.

We kunnen de gegevens die we van u hebben verzameld gebruiken om ons in staat te stellen om advertenties weer te geven aan de doelgroepen van onze adverteerders. Hoewel we uw persoonsgegevens voor deze doeleinden niet vrijgeven zonder uw toestemming, als u op een advertentie klikt of er op een andere manier mee communiceert, mag de adverteerder ervan uitgaan dat u voldoet aan de doelcriteria.

Openbaring van uw gegevens

We kunnen geaggregeerde gegevens over onze gebruikers en gegevens die geen individueel persoon identificeren, zonder beperking onthullen.
We kunnen persoonsgegevens die we verzamelen of die u verstrekt, openbaar maken zoals beschreven in dit privacybeleid:
 • Aan onze dochterondernemingen en aangesloten ondernemingen.
 • Aan contractanten, serviceproviders en andere derden die we gebruiken om onze onderneming te ondersteunen en die contractueel verplicht zijn om persoonlijke gegevens vertrouwelijk te houden en deze alleen te gebruiken voor de doeleinden waarvoor we deze aan hen bekendmaken.
 • Om eventuele andere doelstellingen uit te voeren waarvoor u het verstrekt.
 • Aan een koper of een andere opvolger in het geval van een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of alle activa van Fellowes, in continuïteit of als onderdeel van een faillissement, liquidatie of soortgelijke procedure, waarin persoonsgegevens die Fellowes over onze gebruikers van de website in bezit heeft tot de overgedragen activa behoort.
 • Aan derden om hun producten of diensten aan u te verkopen als u toestemming hebt gegeven voor deze bekendmakingen. We verplichten deze derden contractueel dat ze persoonsgegevens vertrouwelijk houden en deze alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we deze aan hen bekend maken. Voor meer informatie, zie Keuzes over hoe wij uw gegevens gebruiken en openbaar maken.
 • Om eventuele andere doelstellingen uit te voeren waarvoor u het verstrekt. Als u ons bijvoorbeeld een e-mailadres geeft om de functie 'e-mail een vriend' van onze website te gebruiken, verzenden we de content van die e-mail en uw e-mailadres naar de ontvangers.
 • Op elke andere manier die we aangeven wanneer u ons de gegevens verstrekt.
 • Met uw toestemming.
We kunnen uw persoonsgegevens ook bekendmaken:
 • Om te voldoen aan een gerechtelijk bevel, wet of juridisch procedure, inclusief om te reageren op verzoeken van de overheid of regelgevende instanties.
 • Voor het afdwingen of toepassen van onze gebruiksvoorwaarden of verkoopvoorwaarden en andere overeenkomsten, inclusief voor facturatie- en verzamelingsdoeleinden.
 • Als wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is om de rechten, het eigendom of de veiligheid van Fellowes, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat ook het uitwisselen van gegevens met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico.

Keuzes over hoe wij uw gegevens gebruiken en openbaar maken

We streven ernaar om u keuzes te bieden met betrekking tot de persoons gegevens die u ons verstrekt. We hebben mechanismen gecreëerd om u de volgende controle over uw gegevens te geven:
 • Tracking technologieën en publiciteit. U kunt uw browser instellen om alle of sommige browsercookies te weigeren of om u te waarschuwen wanneer cookies worden verzonden. Ga voor meer informatie over hoe u uw Flash-cookie-instellingen kunt beheren naar de instellingenpagina van Flash Player op de website van Adobe. Als u cookies uitschakelt of weigert, houd er dan rekening mee dat sommige delen van deze site dan ontoegankelijk zijn of niet goed functioneren.
 • Openbaring van uw gegevens voor promoties van derden. Als u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens delen met niet-aangesloten derden of derden die geen agent zijn voor promotionele doeleinden, kunt u zich afmelden door het relevante vakje op het formulier waarop wij uw gegevens verzamelen aan te kruisen (het bestelformulier/registratieformulier). U kunt zich ook altijd afmelden door in te loggen op de website en uw gebruikersvoorkeuren aan te passen in uw accountprofiel door de betreffende vakjes in- of uit te schakelen of door ons een e-mail met uw verzoek te sturen naar cs-benelux@fellowes.com.
 • Promotionele aanbiedingen van het bedrijf. Als u niet wilt dat uw e-mailadres/contactgegevens worden gebruikt door het bedrijf om onze eigen producten of diensten van derden te promoten, kunt u ervoor kiezen om dit niet te ontvangen. U kunt dit doen door het relevante vakje aan te vinken op het formulier waarop we uw gegevens verzamelen (zoals het bestelformulier/registratieformulier), of door uit te schrijven of op elk moment in te loggen op de website en uw gebruikersvoorkeuren aan te passen in uw accountprofiel. Dit kunt u doen door de juiste vakjes aan of uit te vinken, of door een e-mail te sturen naar cs-benelux@fellowes.com met uw verzoek. Indien u een promotionele e-mail van ons heeft ontvangen, kunt u ons een e-mail sturen om niet meer in toekomstige e-mailuitingen te worden opgenomen. Let op: deze uitschrijving is niet van toepassing op informatie die aan het bedrijf is verstrekt als gevolg van een productaankoop, garantieregistratie, productervaring of andere transacties.
 • Gerichte publiciteit. Als u niet wilt dat wij de gegevens die wij verzamelen of die u aan ons verstrekt, gebruiken om advertenties weer te geven op basis van de doelgroepvoorkeuren van onze adverteerders, kunt u zich afmelden door het relevante vakje in het formulier (het bestelformulier/registratieformulier) aan te vinken waarmee we uw gegevens verzamelen. U kunt ook altijd uw gebruikersvoorkeuren voorreclame in uw accountprofiel aanpassen door de betreffende vakjes in- of uit te schakelen of door ons een e-mail met uw verzoek te sturen naar cs-benelux@fellowes.com. Om ervoor te zorgen dat deze afmelding werkt, moet uw browser zijn ingesteld om browser cookies te accepteren.

  We hebben geen controle over de verzameling of het gebruik van uw gegevens door derden om op interesses gebaseerde advertenties weer te geven. Deze derden kunnen u echter manieren bieden om ervoor te kiezen uw gegevens niet op deze manier te laten verzamelen of gebruiken. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van gerichte advertenties van leden van het Network Advertising Initiative ("NAI") op de website van het NAI.

Toegang tot, corrigeren en verwijderen van uw gegevens

U kunt uw persoonsgegevens bekijken en wijzigen door in te loggen op de website en de profielpagina van uw account te bezoeken. U kunt kopieën opvragen van de gegevens die wij over u hebben verzameld, verzoeken om eventuele onjuistheden te corrigeren en verzoeken om dergelijke gegevens te verwijderen. Wanneer u een dergelijk verzoek doet, zullen we uw wettelijke- en privacyrechten afwegen ten opzichte van onze wettelijke verplichtingen om gegevens te bewaren.

Ingevulde Gegevensaanvraagformulieren moeten verzonden worden naar privacy@fellowes.com. Krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU van mei 2018 hebben EU-ingezetenen bepaalde rechten met betrekking tot gegevens die door het bedrijf worden verzameld.

Als u uw gebruikersbijdragen van de website verwijdert, kunnen kopieën van uw gebruikersbijdragen zichtbaar blijven op tijdelijk opgeslagen of gearchiveerde pagina's, of kunnen ze gekopieerd of opgeslagen worden door andere websitegebruikers. De juiste toegang tot en gebruik van gegevens op de website, inclusief gebruikersbijdragen, is onderworpen aan onze gebruiksvoorwaarden.

Gegevensveiligheid

We hebben maatregelen geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijk verlies en tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking. Alle gegevens die u ons verstrekt, wordt opgeslagen op onze beveiligde servers achter firewalls. Eventuele betalingstransacties worden versleuteld met behulp van de SSL-technologie.

Daarnaast is de veiligheid en de bescherming van uw gegevens van u afhankelijk. Waar we u een wachtwoord hebben gegeven (of waar u er één hebt gekozen) voor toegang tot bepaalde delen van onze website, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. We vragen u om uw wachtwoord met niemand te delen. We raden u aan voorzichtig te zijn met het verspreiden van informatie in openbare gedeelten van de website, zoals prikborden en productrecensies. De informatie die u deelt in openbare ruimten kan door elke gebruiker van de website worden bekeken.

Helaas is de overdracht van gegevens via internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw persoonsgegevens die naar onze website wordt verzonden niet garanderen. Elke overdracht van persoonsgegevens is voor uw eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het omzeilen van privacy-instellingen of beveiligingsmaatregelen die op de website zijn ingebouwd.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Het is ons beleid om wijzigingen die we aanbrengen in ons privacybeleid op deze pagina te plaatsen met een mededeling dat het privacybeleid op de startpagina van de website is bijgewerkt. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we omgaan met de persoonsgegevens van onze gebruikers, dan stellen we u hiervan op de hoogte via een kennisgeving op de startpagina van de website. De datum waarop het privacybeleid voor het laatst is herzien, staat bovenaan de pagina. U bent er verantwoordelijk voor dat we een actueel e-mailadres van u hebben en dat u regelmatig onze website en dit privacybeleid bezoekt om te controleren op eventuele wijzigingen.

Contactinformatie

Voor vragen of opmerkingen over dit privacybeleid en onze privacyhandelingen kunt u contact met ons opnemen via:

Fellowes Benelux
Gesworenhoekseweg 3a
5047 TM Tilburg
Postbus 2058
5001 CB Tilburg Tel klantenservice: +31 (0)13 4580 580
Fax klantenservice: +31 (0)13 4580 501
Email: cs-benelux@fellowes.com